||\ neokonceptualizmusa

konceptesfeat
Minden felvilágosító munka ellenére, mai napig tartja magát a tévhit, hogy egy műalkotásnak látszania is kell. Ezt a maradi konzervativista hozzáállást parodizálja ||\ a leghatékonyabb képzőművészeti stratégiákkal. Meggyőződése, hogy a vizualitással szemben támasztott perceptuális igény megkérdőjelezhető, és bizonyította 2005-ös, monumentális óceán-szobraival (melyek egy katasztrofális tankhajóbalesetet sem okoztak), hogy ez a hozzáállás legfeljebb gúzsba köti a képzőművészet természetes fejlődésének irányait, sőt, napjainkra egyenesen legnagyobb gátjává vált. Az ez elleni küzdelemben művészi oeuvre-jét definiáló alkotó láthatatlan szobrai, installációi, objektjei számos európai fővárosban megtalálhatók. A műalkotás tárgyiasult mivolta helyett eleve annak benjamini értelemben vett auráját hozza létre, ami a műtárgy-entitás percepciójának inkongruenciáját kijátszva az észlelet szubjektív komponensét egy 1 dimenziós térré redukálja, kicsiny, átlátszó, fekete ponttá sűrűsítve azt. Láthatatlan munkáit leggyakrabban állami beruházásoknál, alvállalkozókon keresztül készíti el. A hazai közönség legfőképp a magyar autópályák menti alkotásait ismerheti – amint az köztudott, Szeged és Budapest közt több, mint 50 rendkívül népszerű szobra áll már. Számlaképes. Kérésre plusz alvállalkozót tud biztosítani.

ONE WORLD FIVE IMAGE projekt

A “ONE WORLD FIVE IMAGE” a jövőorientált művészetek közé sorolja ||\ ezen projektjét. Arra a már-már elfelejtett, ám érvényét messzemenően el nem vesztett kérdésre irányítja figyelmünket, mi szerint a mindig is a politikai hatalmak által írt történelem hitelességét vesztve nem alkalmas már arra, hogy múltunkat megismerjük általa, ezért van szükség a képzőművészeti alkotások muzealizására, mert ez abszolút mértékben politikamentes, korrekt értékhalmozás. A projekt során a művész minden év meghatározott napján (mely egyes országokban a művészet világnapja) öt képet bekötött szemű egérrel választ a googleből kordokumentum és kormonumentum funkciókat egyszerre a műtárgyba beleépítve, ezáltal az alkotói folyamatba a zen mestereinek tanulsága értelmében szándékosan beengedett véletlen, mint az univerzum rendezőelve jelenik meg.

Az egy betűből álló sorozat

Érdekes kanonizációtörténeti fluxus övezi az egy betűből álló sorozat létrejöttét, hangsúlyeltolódásait. ||\ elsőként, 2004 őszén készített egy A4-es méretű nagy B-t arial bolddal szedve, ezt printelte fekete színben egy semleges fehér lapra. A kurátorok akkoriban figyelemre sem méltatták a sorozat unikális értékeit már ebben a műben maximálisan demonstráló alkotást. 2005 tavaszán, amikor Amanda Knidos tett látogatást ||\ műtermében, beszélgetés alakult ki a munkáról, sikertelenségének okait megvitatva a kurátornő azt javasolta, készítse el a művész ugyanezt, csak egy K betűvel. Knidos botrányos bukása miatt közvetetten a K sem nyerte el méltó reputációját. ||\ ekkor egy tíz centiméteres D-t készített el, amelyet édesanyjának új férje javasolt a művésznek, aki egykor a nyugatnémetországi követségen dolgozott adminisztrátorként. A D végre meghozta a várt sikert, nemcsak a ||\ családtagjai között megtalálható kurátorok, hanem komoly gyűjtők is felfigyeltek a fiatal művész merészségére. A sorozat létrejöttének story artját első ízben tárjuk a közönség elé.

Láthatatlan szobrok


fotódokumentáció
2002-2009

ismeretlen anyag
meghatározhatatlan méretű
2009
A képeken látható szobrok annak a művészetontológiai vitának a lezárásai, amely először föltette a kérdést: mi a művészet? ||\ válasza friss, mindenki által első látásra érthető, tiszta beszédű érvelés. Megtekintettségük vetekszik az Assissi freskókéval, és a következő száz évben le is fogják hagyni azt. Leghíresebbek talán a magyar autópályák mentén épült szobrai, ezek közül az egyik eddig nyolcszor cserélt gazdát rövid, három éves kora ellenére, átlagosan 19% nyereséggel, melyek közül a legkiemelkedőbb az Nushninsky-gyűjteményből történő vétele a Magyar Köztársaság által, itt a haszon elérte a 35%-ot.

Untitled

installáció
gipszkarton, diszperziós festék
120×130 cm
2006

Lakóközösségi épületburkoló projekt


installáció
műanyagfólia, panelház
2005
A művészettörténet telis-tele van érdekes épületbecsomagolásokkal. ||\ ezen munkája azonban túlmutat ezeken, ugyanis ő közösségi programként valósította meg az épületbecsomagolást, egy egész panelház lakóközösségét sikerült bevonnia a munkába. A lakók önkéntes munkával csomagolták be lakótelepi házukat, így alakítva át műalkotássá azt. A költséges vállalkozást állami támogatásból sikerült megvalósítani.

Önmagát megsemmisítő műalkotás

akril, üveg
30×35 cm
2009
A művész a művét szándékosan ügyetlenül akasztotta fel a falra, hogy az onnan azonnal leessen. Az így nyert fall art alkotás a művészi szabadság egyfajta betetőzése.